Објава

За пристапноста во Холандија

Со радост го објавуваме вториот од серијата текстови за пристапноста во цивилизираните земји. Тој е особено интересен бидејќи е емотивен,

Најава

Работилници за уметност

ПРКОС со задоволство ви најавува дека е во подготовка на поинакви пролетни арт обуки за лица со попреченост. Затоа што

Изјава

Декември за дефинирањата

Долго време се ужаснував кога ќе го слушнев зборот „инвалид“. Се обидував честопати да се поистоветам со таа именка, поставував

Fancy Image

Приклучи се!

Член ПРКОС може да биде секој граѓанин. Зачленувањето е доброволно и бесплатно, а може да биде и тајно. Сите членови имаат еднакви права и должности.

Fancy Image

Донирај

Донирајте за да направиме силна дигитална, а, консеквентно, и реална заедница на лицата со попреченост, која ќе ги претставува, зближува и сплотува во тешките времиња.

Fancy Image

Волонтирај

Пријавете се и станете дел од нашиот тим, секој во зависност од афинитетите, можностите и потребите ќе допринесува во реализација на нашите заеднички проекти.