Објава

Како да забележите кога некој е осамен и што може да сторите

Начинот на кој се поврзуваме со другите луѓе има големо влијание врз нашето чувство за добросостојба. За некои луѓе со

Најава

Кампања за информирање и сензибилизирање на јавноста

Поттикнати, мотивирани и галванизирани од неодамнешните протести на родителите на деца со попреченост за подобрување на елементарните услови за живот,

Изјава

Колку чини попреченоста

Никогаш досега не сум споделила јавно дека покрај физички и психички, попреченоста е и тоа како финансиски исцрувачка. Сум сметала

Fancy Image

Приклучи се!

Член ПРКОС може да биде секој граѓанин. Зачленувањето е доброволно и бесплатно, а може да биде и тајно. Сите членови имаат еднакви права и должности.

Fancy Image

Донирај

Донирајте за да направиме силна дигитална, а, консеквентно, и реална заедница на лицата со попреченост, која ќе ги претставува, зближува и сплотува во тешките времиња.

Fancy Image

Волонтирај

Пријавете се и станете дел од нашиот тим, секој во зависност од афинитетите, можностите и потребите ќе допринесува во реализација на нашите заеднички проекти.