Објава

Бенефити од истегнувањето за корисници на колички

Како и сите луѓе, така и поединците со попреченост имаат големи бенефити од секојдневно истегнување. Без разлика дали станува збор

Најава

Хрестоматија на поинаквоста

Поговор на Oливера Ќорвезироска на книгата „Еден мој ден“ во која 30 луѓе со разни попречености го раскажуваат своето секојдневие.

Изјава

Декември за дефинирањата

Долго време се ужаснував кога ќе го слушнев зборот „инвалид“. Се обидував честопати да се поистоветам со таа именка, поставував

Fancy Image

Приклучи се!

Член ПРКОС може да биде секој граѓанин. Зачленувањето е доброволно и бесплатно, а може да биде и тајно. Сите членови имаат еднакви права и должности.

Fancy Image

Донирај

Донирајте за да направиме силна дигитална, а, консеквентно, и реална заедница на лицата со попреченост, која ќе ги претставува, зближува и сплотува во тешките времиња.

Fancy Image

Волонтирај

Пријавете се и станете дел од нашиот тим, секој во зависност од афинитетите, можностите и потребите ќе допринесува во реализација на нашите заеднички проекти.