Рефлексија

ЈАС ИМАМ АЛС

Мотивирана од кампањата Ice Bucket Challenge пред точно четири години го напишав овој текст. Тој постигна повеќекратен ефект – и