Рефлексија

За малите нешта

Пред некој ден ми беше роденден. Обично им се радувам на тие лични, приватни празници на постоењето. И ги осмислувам