За ПРКОС

Почни Реши Кажи Откриј Смени!

ПРКОС постои во повеќе облици, и во секој од нас. ПРКОС е и цвет и акроним. Овој специфичен вид, кој конкретно ние посветено го негуваме и одгледуваме со децении, почна толку упорно да боцка однатре, така што во 2018 година ја пукна мембраната на внатрешните светови/кругови и изби на површината на надворешната реалност. Токму тој здружен ПРКОС има една и единствена цел: да прави мали добрини за популацијата со големи проблеми наметнати од нејзините специфични потреби. Нашата мисија е да и` помогнеме во борбата за достоинствен, активен и квалитетен живот. Со ублажување на негативните последици на попреченоста од било кој вид и степен, да им се овозможи на овие лица да се вклучуваат рамноправно во тековното општествено живеење, и со тоа да придонесуваат за добросостојбата на целата заедница. Работиме на штитење на нивните права, на услужување и на обезбедување информации за нив, за најблиските и за професионалците. Воедно, ја јакнеме и потпората на најважните во животот на лицата со попреченост – нивните семејства и старателите.

Заложбата ни е да делуваме во создавање на општество без препреки, во кое сите граѓани ќе уживаат еднакви права и можности. И ќе постоиме се` дотогаш. Затоа: Почни Реши Кажи Откриј Смени!

Тим

Ирена

Со мојата многугодишна емпирија и теорија од областа на попреченоста, ПРКОСот се наметна како сопствено прибежиште, ама и колективно тежиште. Па, така, личната именка Ирена Поповска можам слободно да ја едначам со општата, пркосната. Притоа, искрено верувам дека ова равенство ќе даде солидни резултати.

Наташа

Праведна, прагматична, пркосна – овие мои атрибути ме донесоа во полето за безброен активизам и бесконечен алтруизам.

In memoriam
Александар

Да се пркоси на времето во кое живееме, значи да се биде човек. А, да се биде човек значи да не постојат разлики за тебе, значи да бидеш еднаков со другиот. Секој човек треба да заземе позиција која не е безбедна, која не е удобна, но, мора да ја заземе зошто никој друг нема да ги промени нештата, освен ние самите. Тежнеам кон рамноправоста, не според изгледот, туку според содржината во нас. Бидете горди на се` она што не` прави различни, јас, Александар Галовски, пркосам со вас.

Даниела

Егалистка инпирирана од бескрајноста на човечиот потенцијал и од бескрајноста на потребата за помагање.

Кате

Просветен работник сум јас,

Различностите меѓу децата се мојот училишен, животен час.

Катерина Данилоска Поповска е моето име.

Општественото живеење да стане рамноправно за сите,

Со пркосење и подигање на свеста кај најмалите ми минуваат дните.

Драги

Јас сум Драги Неделчевски. Тие што ме знаат, велат дека им Пркосам на Проблемите. Всушност, зборот Проблем, во мојот речник не постои и тој е заменет со зборот Предизвик. Можеби звучи Препотентно, но јас сум Посебен. Заради мојот син Мане и сите други како него. Љубов.