Објава

Излагање на Драги Неделчевски во ПРКОС

ПРКОС со задоволство ве поканува на излагањето „Фотографирањето како оддишка“ на Драги Неделчевски. Тој, како татко на син со тешка

Најава

Повик за формирање на трета група за психотерапија

Во психолошкото советувалиште ПРКОС во тек е формирање на трета група за психо-социјална поддршка, лична надградба и наобразба преку бесплатни

Изјава

Пет години ПРКОС

Овие денови размислував каков текст да напишам за малиот јубилеј – пет години ПРКОС. Розов или реален? Субјективен или објективен?

Fancy Image

Приклучи се!

Член ПРКОС може да биде секој граѓанин. Зачленувањето е доброволно и бесплатно, а може да биде и тајно. Сите членови имаат еднакви права и должности.

Fancy Image

Донирај

Донирајте за да направиме силна дигитална, а, консеквентно, и реална заедница на лицата со попреченост, која ќе ги претставува, зближува и сплотува во тешките времиња.

Fancy Image

Волонтирај

Пријавете се и станете дел од нашиот тим, секој во зависност од афинитетите, можностите и потребите ќе допринесува во реализација на нашите заеднички проекти.