Изјава

Пет години ПРКОС

Овие денови размислував каков текст да напишам за малиот јубилеј – пет години ПРКОС. Розов или реален? Субјективен или објективен?

Дефект

Декември е конечно тука да го означи крајот на оваа за година. Во последниот месец од календарот обично се сумира