Аутизмот го менува светот

2 април е светски Ден на аутизмот кој има цел да стави акцент на пречките со кои луѓето со аутизам