Објава

Проф. д-р Огнен Спасовски: Во нашето општество преовладуваат вредностите на опстанок кои во криза ја потенцираат себичноста

Доктор Огнен Спасовски е професор на Институтот за психологија на Филозофскиот факултет при УКИМ. Негов потесен научен и стручен интерес

Fancy Image

Приклучи се!

Член ПРКОС може да биде секој граѓанин. Зачленувањето е доброволно и бесплатно, а може да биде и тајно. Сите членови имаат еднакви права и должности.

Fancy Image

Донирај

Донирајте за да направиме силна дигитална, а, консеквентно, и реална заедница на лицата со попреченост, која ќе ги претставува, зближува и сплотува во тешките времиња.

Fancy Image

Волонтирај

Пријавете се и станете дел од нашиот тим, секој во зависност од афинитетите, можностите и потребите ќе допринесува во реализација на нашите заеднички проекти.