Бело на црно

25 март е Ден на лицата со церебрална парализа. На тие големи, знајни и незнајни јунаци од нашето соседство, град,