Објава

Проф. д-р Огнен Спасовски: Во нашето општество преовладуваат вредностите на опстанок кои во криза ја потенцираат себичноста

Доктор Огнен Спасовски е професор на Институтот за психологија на Филозофскиот факултет при УКИМ. Негов потесен научен и стручен интерес