Аутизам во македонски контекст

Серијата априлски написи на аутистични теми ја заокружуваме со објавувањето на овој стручен авторски текст на м-р Ивана Василевска Петровска