Прва сит – ски школа за луѓе со попречесност

Првата сит-ски школа за лица со попреченост, 4-9март 2019 година, дел од проектот за проактивно вклучување на ранливите категории на граѓани. Ситски школата е под менторство на Крис Деј и Пол Џејмс од Велс, Велика Британија, лидери во оваа област со над 40 години работно искуство и нивно прво гостување и обука на локални (во случајот македонски инструктори) обучувачи од балканскиот регион. Во рамки на школата одржавме и серија на работилници за лица со попреченост – скијачи и работилници за развивање и унапредување на социјалните вештини.

Објавен : март 10, 2019