„На лице и наопаку“ на УКИМ

Студентите на Факултетот за психологија при универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје деновиве го добија Прирачникот со совети за убаво однесување кон лицата со попреченост во издание на ПРКОС. Идејата за оваа акција произлезе од нашата соработка со Огнен Спасовски, нивен професор по предметот Инклузивно образование на лица со посебни потреби. Искрено веруваме дека овие 100тина примероци дојдоа во вистински раце и посакуваме долго да се користат!

Објавен : април 8, 2019