Факти за знакот за пристапност

Знаците за попреченост ги сретнуваме во различни форми, големини и бои, и скоро секој вид на попреченост или група на попреченост има свој симбол. Сепак, еден знак за попреченост зборува за достапноста пред сите останати, бидејќи стана еден од нашите најсилни застапници.

Кога зборуваме за разновидност на знаци за попреченост, мора да ги споменеме прецртаното уво и прецртаните знаци на окото, кои симболизираат оштетување на слухот и видот, соодветно. Исто така, чест е симболот на толкувачот на знаковен јазик со две раце, како и знакот на кој е прикажан човек како оди со бел бастун. Постојат многу други знаци за попреченост, но само еден од нив стана вистински универзален. Има интересна приказна за неговото потекло.

Меѓународниот симбол за пристап, исто така познат како (меѓународен) симбол за количка или симбол за пристапност, во својата стандардна форма, се состои од син квадрат прекриен со бела стилизирана слика на лице во количка.

Малку историја

Меѓународниот симбол за пристап беше дизајниран од данската студентка по дизајн Сузана Кофед во 1968 година. Со зададената задача за создавање знак, симбол за обележување достапни сместувачки капацитети, Кофед ја претстави раната верзија на симболот на изложбата во јули 1968 година, одржана на радикалниот дизајн на Скандинавската студентска организација на крајот на конференцијата. Симболот на Кофед првично прикажа празна инвалидска количка, а овој знак беше широко промовиран околу Шведска следната година. Карл Маунтин, директор на новиот шведски Институт за хендикепирани лица, исто така го промовираше дизајнот на Кофед во Рехабилитејшн Интернационал. Тогаш од Маунтин беше побарано да формира посебен комитет што ќе најде и ќе покаже симбол на Конвенцијата на Рехабилитејшн Интернешнл во Даблин во 1969 година. Од групата на Маунтин беше побарано да изберат еден од шест симболи и кога беше претставен симболот на Кофед, неколку членови се пожалија дека е премногу остар и нечитлив. Тогаш Маунтин едноставно го зеде оригиналниот дизајн и додаде круг на горниот дел од седиштето за да остави впечаток на седечка личност.

Така, се роди меѓународниот симбол за пристапност. Се одржува како меѓународен стандард, ISO 7001 слика на Меѓународната комисија за технологија и пристапност, комитет на Рехабилитејшн Интернационал.

За што се користи?

Знакот најчесто се користи на места каде што пристапот е подобрен, особено за корисниците на колички. Сепак, бидејќи стана вистински универзален симбол на попреченост и пристапност, тоа исто така значи подобрен пристап и за други видови на попреченост. Честопати симболизира отстранување на разни човечки направени бариери, што е корисно и за постарите луѓе и родителите со колички за бебиња, на пример, така што знакот, на некој начин, премина надвор од границите на попреченост.

Колку и да е сеприсутен меѓународниот симбол за пристапност, постојат некои специфични намени за него; и тие вклучуваат обележување на паркинг простор резервиран за возила што ги користат лица со попреченост, како и возило што го користи лице со попреченост. Исто така се користи за да се означи јавен тоалет достапен за корисниците на колички, копче за активирање на автоматска врата, достапна транзитна станица или возило и транзитна рута што користи пристапни возила.

Тоа е повеќе од знак

За само нешто повеќе од 50 години од своето дизајнирање, меѓународниот симбол за пристап стана вистински светилник за пристапност, не само за лицата со попреченост, туку, како што видовме, за многу други кои ја сметаат нашата животна средина создадена како тешка да поминува низ своите бариери слични на препреки. Но, за лицата со попреченост е многу повеќе од тоа. Во свет во кој се бориме не само за пристапност, туку уште повеќе за видливост, меѓународниот симбол за пристапност е еден од нашите најсилни и најактивни поборници. На другите им покажува дека постоиме кога е тешко да нè видите, и тоа го прави постојано и секаде, на универзално разбирлив јазик. Затоа сакаме да ги видиме овие светилници што е можно повеќе. На што повеќе места.

Можеби е нешто како парадокс, но иднината во која нема да биде потребен меѓународниот симбол за пристап, ќе значи дека конечно сме постигнале апсолутна пристапност. Овој момент може да дојде дури и побрзо отколку што се надевавме, бидејќи универзалниот дизајн – дизајнот на згради, производи или околини што ги прави достапни за сите луѓе, без оглед на нивната возраст, попреченост или други фактори – создава сè повеќе производи и објекти кои се достапни на скоро сите луѓе од почеток.

Потоа, меѓународниот симбол за пристапност ќе стане знаме на еднаквост. Нивниот број ќе ни помогне да победиме во нови важни битки што нè очекуваат.

Избор и превод: Леа Караџовска

Објавен : октомври 25, 2021