Работилници за уметност

ПРКОС со задоволство ви најавува дека е во подготовка на поинакви пролетни арт обуки за лица со попреченост. Затоа што пролетта значи будење, поттик, импулс, акција, волја, а уметноста креира, стимулира и инспирира. Наскоро ќе ве известиме за деталите, бидете тука!

Објавен : март 24, 2019