Кампања за информирање и сензибилизирање на јавноста

Поттикнати, мотивирани и галванизирани од неодамнешните протести на родителите на деца со попреченост за подобрување на елементарните услови за живот, свој придонес даваме и ние. Во соработка со графичката дизајнерка Ивана Маркоска подготвивме серија банери со реторички прашања. Преку нив изнесуваме факти, кои голем дел од јавноста не ги знае.

Објавен : мај 10, 2022