Еден ден со Беира Салифоска

Следејќи го летниот ритам, ја објавуваме осмата сторија од серијалот „Еден мој ден“ што ни ја раскажа прецизната студентка и